ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Επικοινωνία

210 5735311

Περιστέρι

Πελοπίδα 19

Όροι χρήσης

Όλοι οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου westathensclinic.gr αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη / χρήση του δικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλα τα μέλη και οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου και να μας ενημερώσουν για τυχόν ενστάσεις που έχουν.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας westathensclinic.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο westathensclinic.gr. Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο https://www.westathensclinic.gr οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη και οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δικτυακός τόπος westathensclinic.gr έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ West Athens όπως και την παρακολούθηση διαφόρων νέων  αρθρογραφίας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Άδειες

1. Η ιστοσελίδα westathensclinic.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Κλινική West Athens που είναι ο δημιουργός της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Κλινική West Athens διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχομένου ιστοσελίδας, στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου) είτε ως δικαιούχος είτε με τη νόμιμη άδεια αυτού, τα οποία προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο που έχει πιστοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία.

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, μεταφορά, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας των κειμένων, εικόνων, γραφικών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, εκτύπωση, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού της westathensclinic.gr. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για προσωπικούς ή εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της westathensclinic.gr ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται όπως ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη westathensclinic.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της/τους, είναι αποκλειστικά σήματα της westathensclinic.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Στις εικόνες που είναι πιθανόν να διανεμηθούν στο διαδίκτυο από τον χρήστη, για παράδειγμα στα Κοινωνικά δίκτυα, αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική, ο χρήστης υποχρεούται να αναγράφεται η πηγή ολογράφως με το όνομα της ιστοσελίδας westathensclinic.gr με σχετικό σύνδεσμο (link) προς την ιστοσελίδα westathensclinic.gr.

5. Απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της ιστοσελίδας westathensclinic.gr με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς την έγγραφη άδεια της westathensclinic.gr.

6. Επιτρέπεται η μερική αναδημοσίευση άρθρων στο διαδίκτυο από τα άρθρα που δημοσιεύονται αποκλειστικά στο μενού Blog της westathensclinic.gr αποκλειστικά για προσωπικούς και όχι εμπορικούς σκοπούς και με σκοπό την εμπορική προβολή της westathensclinic.gr με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης θα αναδημοσιεύει μόνο τις πρώτες μέχρι δύο (2) παραγράφους, οι οποίοι θα πρέπει να δημοσιεύονται αυτούσιες χωρίς καμία αλλαγή στο κείμενο και στη συνέχεια να παραπέμπει στην πηγή όπου πρέπει να αναγράφεται ολογράφως το όνομα της ιστοσελίδας westathensclinic.gr παραπέμποντας με σύνδεσμο (link) στο αντίστοιχο άρθρο στην ιστοσελίδα westathensclinic.gr

Οι εν λόγω πρώτοι δύο παράγραφοι, μπορούν να συνοδεύεται μόνο από μία και μοναδική εικόνα του άρθρου μέγιστου μεγέθους μέχρι 450px στην οποία θα πρέπει να υπάρχει περιγραφή (caption) με την πηγή με το όνομα της ιστοσελίδας westathensclinic.gr ολογράφως με σχετικό σύνδεσμο (link) προς την αντίστοιχη σελίδα άρθρου της ιστοσελίδας.

Η westathensclinic.gr, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα χωρίς να είναι υποχρεωμένη να έχει καμία αιτιολογία, να απαγορέψει στον οιανδήποτε ή στην οποιαδήποτε ιστοσελίδα αναδημοσίευση των άρθρων από την westathensclinic.gr. Η ιστοσελίδα που θα παραλάβει email από την westathensclinic.gr όπου θα αναγράφεται η απαγόρευση αναδημοσίευσης των άρθρων της, θα πρέπει ο παραλήπτης του μηνύματος στην κατοχή ή την διαχείριση του οποίου είναι η ιστοσελίδα, να προβεί σε άμεση διαγραφή της αναδημοσίευσης άρθρου/άρθρων της westathensclinic.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ westathensclinic.gr

Η westathensclinic.gr και οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν ευθύνη για την ορθότητα και το περιεχόμενο των πληροφοριών που καταχωρούν οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη (Φόρμα Ραντεβού, Newsletter). Ο τυπικός έλεγχος των στοιχείων που γίνεται κατά την καταχώρηση από τους χρήστες της ιστοσελίδας γίνεται για αποφυγή κακόβουλης χρήσης, και υβριστικού περιεχομένου, και το περιεχόμενο δεν  ελέγχεται ως προς την ορθότητα των πληροφοριών (Όνομα, Διευθύνσεις, Τηλέφωνα κλπ.). Ο έλεγχος και η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας είναι στην ευχέρεια του χρήστη.

Ο διαδικτυακός τόπος westathensclinic.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) ή διαφημιστικά banners με συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς, όπως ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Η westathensclinic.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η westathensclinic.gr για το περιεχόμενό τους ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, ούτε εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί. Η westathensclinic.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που ακολουθεί αυτούς τους συνδέσμους. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να απευθυνθεί απ’ ευθείας στους ιδιοκτήτες των αντίστοιχων ιστοχώρων, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου..

Η westathensclinic.gr και οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους επισκέπτες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια τηε επίσκεψης αυτής και έχουν σχέση με την λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση του δικτυακού τόπου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο westathensclinic.gr, προκειμένου να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος σχετικά με την ταυτότητα της επιχείρησης, να προκληθεί ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο στη χρήση και λειτουργία του westathensclinic.gr, να παρεμποδιστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους ή επισκέπτη στη westathensclinic.gr. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά δικαιώματα κλπ.), όλα τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου westathensclinic.gr (ενδεικτικά αναφέρονται τα Λογότυπα, φωτογραφίες, πηγαίος κώδικας ) συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των διαχειριστών της ιστοσελίδας westathensclinic.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις.

Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο westathensclinic.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου westathensclinic.gr οφείλει να αναγνωρίζει και να εγγυάται ότι τα στοιχεία που καταχωρεί είναι αληθή και ακριβή και ότι η χρήση τους δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι θα αποζημιώσει τους διαχειριστές της ιστοσελίδας westathensclinic.gr και όσους συνδέονται με αυτήν για όλες τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από τα στοιχεία που αυτός παρέχει.

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι υποχρεούνται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδαςκαι να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα ή και σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών της westathensclinic.gr.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστε της ιστοσελίδας westathensclinic.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα westathensclinic.gr για:

1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην westathensclinic.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι Πελάτες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ή προσβάλει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής,
7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο,
8. Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία ή/και ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων άλλων Πελατών ή/και τρίτων,
9. Διακινδύνευση της ασφάλειας του δικτύου.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας westathensclinic.gr δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και δεν θα καλύψουν καμία υποχρέωση που θα προκύψει από στοιχεία που καταχωρήθηκαν από χρήστες ή από οποιονδήποτε τρίτο.

Ο χρήστης συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει την Κλινική West Athens για οποιαδήποτε ζημία, υποχρέωση, απώλεια, κόστος και αξίωση (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών) που τυχόν επιβαρυνθεί, τους αντιπροσώπους του, τους προμηθευτές του, τους μεταπωλητές, τους πελάτες, τους υπαλλήλους ή τους υπαλλήλους τους και οποιανδήποτε τρίτον προκύψει ως αποτέλεσμα παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας westathensclinic.gr καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου westathensclinic.gr. Οι επισκέπτες παρόλα αυτά αποδέχονται ότι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δικαιούνται να τροποποιούν ή και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της ιστοσελίδας με ή / και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό όλων των μελών ή επισκεπτών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του westathensclinic.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Ως εκ τούτου η westathensclinic.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου westathensclinic.gr ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των μελών και επισκεπτών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει διακόψουν προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου westathensclinic.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Κρυπτογράφηση
Η westathensclinic.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία Secure Socket Layer (SSL) η οποία κρυπτογραφεί και προστατεύει τα δεδομένα που στέλνετε μέσω του διαδικτύου. Όταν είναι ενεργοποιημένο το SSL, εμφανίζεται ένα λουκέτο αριστερά από το url της westathensclinic.gr στο οποίο μπορείτε να πατήσετε για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό SSL. Θα παρατηρήσετε επίσης ότι το url αρχίζει με “https” αντί του κανονικού «http», το οποίο σημαίνει ότι είστε σε ασφαλή λειτουργία.

Αν και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου westathensclinic.gr από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς, κάθε επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν την περιήγηση στο δικτυακό τόπο της westathensclinic.gr. ή την αποθήκευση πληροφοριών ή περιεχομένου αυτού σε ηλεκτρονική συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο (ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο).
<

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η ιστοσελίδα της Γενικής Κλινικής West Athens https://www.westathensclinic.gr χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να διασφαλίσει την άριστη εμπειρία του χρήστη και για να αναλύσει τάσεις, για να διαχειριστεί την ιστοσελίδα, για να παρακολουθήσει τις κινήσεις των χρηστών σε όλη την ιστοσελίδα, και για να συγκεντρώσει δημογραφικές πληροφορίες σχετικές με τη βάση των επισκεπτών μας ως σύνολο.

Το cookie είναι αρχείο πληροφορίας, το οποία με την μορφή μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύεται στον φυλλομετρητή (browser) του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε (Safari, Chrome, Firefox κα), βοηθώντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για αναγνωριστικούς σκοπούς. Έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε την ιστοσελίδα μας με τρόπο αποδοτικό και να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Η www.westathensclinic.gr χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας.
Συγκεντρώνουν τα cookies τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Όταν ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα eshop www.westathensclinic.gr, τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής – μπορούν να συλλέγουν όλα τα είδη των πληροφοριών που κατά κανόνα, δεν αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα (δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση του επισκέπτη).

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε και πόσο επιβλαβή είναι;
Τα αρχεία cookies που χρησιμοποιούνται στη www.westathensclinic.gr δεν είναι επιβλαβή για τον επισκέπτη ή τον υπολογιστή του / τερματική συσκευή που χρησιμοποιείται, γι αυτό σας συνιστούμε να μην απενεργοποιήσετε τη χρήση τους στα προγράμματα περιήγησης.

Εμείς συγκεντρώνουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα μέσω της χρήσης των cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης τέτοιες όπως οι διευθύνσεις του πρωτοκόλλου του διαδικτύου (IP), το είδος του προγράμματος περιήγησης, του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου (ISP), οι σελίδες παραπομπής/εξόδου, τα αρχεία που εμφανίζονται στη σελίδα μας (π.χ. σελίδες HTML, γραφικά), συστήματα λειτουργίας, αποτύπωμα ημερομηνίας/ώρας, και/ή δεδομένα περιήγησης για να αναλύσουμε τάσεις συνολικά και για να διαχειριστούμε τη σελίδα. Οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να ελέγξουν την χρήση των cookies στο επίπεδο του ιδιωτικού προγράμματος περιήγησης όμως αν οι χρήστες επιλέξουν να απενεργοποιήσουν τα cookies, αυτό μπορεί να περιορίσει την χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών ή λειτουργιών στην ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας.

Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε
Για την συλλογή δεδομένων μέσω cookies ζητάμε τη ρητή σας συγκατάθεση κατά την είσοδό σας στη www.westathensclinic.gr.
Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτήν την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org.

Cookies τρίτων (Third-party cookies)

Η www.westathensclinic.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick).
Η www.westathensclinic.gr συνεργάζεται και με άλλες εταιρείες στο πλαίσιο της δραστηριότητας προώθησης (διαφήμισης) συμπεριλαμβανομένης της Google. Για τους σκοπούς αυτής της συνεργασίας, το πρόγραμμα περιήγησης ή άλλη εγκατεστημένη στο λογισμικό συσκευή του επισκέπτη, επίσης αποθηκεύει cookies από φορείς που διεξάγουν τέτοιες εμπορικές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν διαχειριστές των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Τα cookies που αποστέλλονται από αυτές τις εταιρίες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα παρουσιάσουν στον επισκέπτη μόνο εκείνες τις διαφημίσεις που αντιστοιχούν στα ατομικά τους ενδιαφέροντα και ανάγκες.

Ως μέρος των δραστηριοτήτων προώθησης, η www.westathensclinic.gr χρησιμοποιεί τις παρακάτω εταιρείες που χρησιμοποιούν cookies στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα: Google, Facebook, Instagram, Pinterest.

Η www.westathensclinic.gr δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τις εταιρείες που αναφέρονται, που τις χρησιμοποιούν, μπορούν να βρεθούν στις πολιτικές απορρήτου τους.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Youtube, Vimeo, DailyMotion κλπ)
Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα
Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Αναλυτικότερα,

Η Γενική Κλινική West Athens σέβεται το απόρρητο των χρηστών και δεσμεύεται να προστατεύσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι σχεδιασμένες για να βοηθήσουν τους χρήστες – επισκέπτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν ποιες πληροφορίες συγκεντρώνει από την ιστοσελίδα και πως αυτές οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται.

Κατά την πρόσβαση, περιήγηση και/ή χρήση της ιστοσελίδας, οι χρήστες αναγνωρίζουν, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, ότι αυτοί έχουν διαβάσει, καταλάβει και συμφωνήσει να υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις αυτής της πολιτικής, και για αυτό συναινούν στην χρήση μας των cookies σε συμφωνία με αυτούς τους όρους.

Γενικά, χρήστες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας χωρίς να πληροφορήσουν εμάς, ποιοι είναι και χωρίς να αποκαλύψουν καμία προσωπική πληροφορία.
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη.
Τα Cookies μπορούν να είναι είτε “διαρκή” cookies είτε “περιοδικά” cookies: ένα διαρκές cookie θα αποθηκεύεται από έναν περιηγητή ιστού και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν γίνει διαγραφή από τον χρήστη πριν την ημερομηνία λήξης.
Ένα περιοδικό cookie, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου του χρήστη, όταν ο περιηγητής ιστού είναι κλειστός. Εμείς χρησιμοποιούμε και τα δύο, περιοδικά και διαρκή cookies στην ιστοσελίδα μας.
Οι παραγόμενες πληροφορίες αναφορικά με την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν αναφορές σχετικά με την ιστοσελίδα μας.
Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και/ή να διαγράφουν τα cookies, όπως επιθυμούν.
Η παρεμπόδιση ή διαγραφή όλων των cookies θα έχει μία αρνητική επίδραση στη σταθερότητα πολλών ιστοσελίδων. Αν οι χρήστες επιλέξουν να κλείσουν τα cookies μας, αυτοί δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα μας.
Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, π.χ. λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
Εμείς προτρέπουμε τους χρήστες να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ WEST ATHENS

Ο χρήστης συμφωνεί, ότι με δική  του δαπάνη, θα αποζημιώσει, θα προστατεύσει την λειτουργία της ιστοσελίδας westathensclinic.gr, τους υπαλλήλους της, τους εκπροσώπους της, τους προμηθευτές της, τους συνεργαζόμενους με αυτήν και τους αντιπροσώπους της, για κάθε απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία εναντίον της ιστοσελίδας westathensclinic.gr, από τρίτους, στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε εναντίον της ιστοσελίδας westathensclinic.gr, των υπαλλήλων της, των εκπροσώπων της, των προμηθευτών της, των συνεργαζόμενων με αυτήν και των αντιπροσώπων της βασίζεται:

Σε κακή χρήση της ιστοσελίδας από μέρους του χρήστη ή από μέρους οποιουδήποτε χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα κάνοντας χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο διαδίκτυο (ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο).
Σε χρήση του λογαριασμού του χρήστη από τον ίδιο ή από οποιονδήποτε άλλον, όπου είναι εφικτό κάτι τέτοιο.
Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από τον χρήστη ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί προσωπική ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη (ή λογαριασμό του) με πρόσβαση στο διαδίκτυο (ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο).
Σε περίπτωση αξίωσης ότι οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας westathensclinic.gr από τον χρήστη ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί προσωπική ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη (ή λογαριασμό του) με πρόσβαση στο διαδίκτυο (ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο). καταπατά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, ή οποιοδήποτε ατομικό ή δημόσιο δικαίωμα.
Σε ανακριβή καταχώρηση στοιχείων κατά την εγγραφή του χρήστη ή την ενημέρωση των στοιχείων του.
Σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνιών ή συμβάσεων στις οποίες ο χρήστης έχει συναινέσει με το παρόν έγγραφο.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Scroll to Top

Κλείσε ραντεβού